Rex og Sphynx Klubben af Danmark - Historien
Navigation
Forside
Om Klubben
Medlemskab
Katteracer
Historien
Links
Opdrættere
Killingeliste
Omplacerings liste
Udstillinger
Sponsorer
Kontakt
     
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
     
Historien

Cornish/Devon Historie - Racebeskrivelse/Cornish - Racebeskrivelse/Devon
German Rexens Historie - Racebeskrivelse/German
Sphynxens Historie -Racebeskrivelse/Sphynx
Selkirk Rex beskrivelse
Allergikere

CORNISH OG DEVON REXENS HISTORIE

I juli 1953 kunne man i det engelske videnskabelige tidsskrift NATURE, under korte meddelelser læse: "EN REXMUTANT HOS KAT". Rapporten var indsendt af genetikeren A.C. Jude, der indledte artiklen kort med at henvise til de allerede dengang kendte 5 gener hos mus, gener, der forårsager afkortning af dækhår, krølning af knurhår og som bevirker, at babypelsen ligger i bølger. Han nævnte også 3 kendte gener hos kaninen, Rex-1, Rex-2 og Rex-3, der alle, stort set har samme egenskaber som de ovenfor nævnte gener i mus. Jude berettede så om samme fænomen hos kat, illustrerede artiklen med et billede og kunne rapportere, at der ved forsøg indtil da var produceret 7 afkom, hvoraf 3 var krøllede. Han konkluderede, at tilstanden er arvelig, men, som han skrev: "... man ved endnu ikke om det er recessivt eller dominant."
billede af Kallibunker publiceret i NATURE billede af Kallibunker ikke publiceret i NATURE
Men historien, når man graver lidt mere i den, går faktisk tilbage til 1950, hvor der i et kuld efter almindelige huskatte hos en Mrs. Ennismore fra Bodmin Moor i Cornwall, England, fandtes en krøllet, rødtabby hankat. Fru Ennismore indså at den var ualmindelig og rådførte sig med en dyrlæge, der så til gengæld rådførte sig med den føromtalte A.C. Jude. Han blev klar over, at denne killing, som de kaldte KALLIBUNKER, måtte væreen mutation, dette århundredes eneste inden for den feline genetik. For at være i stand til at bevise sin teori, foreslog Jude denne hankat parret tilbage til moderen, en normalpelset tortie-hvid (tortie = skildpaddefarvet) hun. Det er efter fødslen af dette første kuld at han publicerer opdagelsen i NATURE. Den samme parring blev gentaget flere gange, og hver gang blev resultatet det samme, nemlig at ca. 50% af afkommet blev krøllet. Disse krøllede afkom blev så parret med almindelige, ikke-krøllede katte, og afkommet efter disse parringer var altid ikke-krøllede katte. Nu havde Jude beviset på, at ikke alene var disse krøllede katte en ny mutation, men også at genet, der gav krøllet pels, er recessivt, idet udkrydsning gav normalpelsede katte mens tilbagekrydsninger gav det forventede 1:1 forhold af krøllede og normalpelsede killinger.

Det var Jude, der påbaggrund af de allerede kendte krøllede Rex-mus og Rex-kaniner foreslog at kalde disse katte for REX-KATTE. Rexkaninen, som er repræsenteret på kaninudstillinger rundt om i landet, har en tyk, plydslignende pels mens den eneste krøllede kanin, som dog ikke er set i Danmark, er kendt som ASTREX.

Til al uheld døde Kallibunker i en ung alder, så hans søn POLDHU, en tilsyneladende blåcreme (blå-tortie) han, overtog avlshantitlen og blev far til flere kuld. Da en blåcreme han på det tidspunkt var så godt som ukendt, blev Poldhu genstand for flere vævstypeundersøgelser. Til sidst fik Brian Sterling-Webb (en kendt opdrætter af nye racer, bl.a. Colourpoint Perseren; stamnanvn BRIARRY) ham overdraget. Uheldigvis var Poldhu i mellemtiden blevet steril og ironisk nok kunne vævstypeprøverne ikke findes. Poldhus søster, den blå LAMORNA, blev exporteret til USA mens en creme-hvid halvbror, CHAMPAGNE CHAS blev udlånt til Stirling-Webb for videre avl. Disse to kattenavne findes i de fleste danskopdrættede Cornish Rex stamtavler.

to af de tidlige "modeller" af Cornish Rex
En lille, aktiv opdrættergruppe blev såoprettet af Stirling-Webb sammen med Mrs. Watts (stamnavn DU BU), en gruppe bestående af ivrige opdrættere af registrerede British-type katte. Disse opdrættere fik til opgave at krydse deres hunner med Champagne Chas og senere at parre afkommet enten tilbage til faderen eller at foretage søskendeparringer i første generation. I hvert enkelt tilfølde bekræftedes teorien om at genet er recessivt, idet en tilbageparring gav 50% rex og en søskendeparring gav det forventede 1:3 forhold, svarende til Mendels teori.

I 1960 begyndte man så at fremføre disse smukke dyr påde engelske udstillinger. På grund af udkrydsningerne på British lignede de daværende Rexer mere krøllede British end noget andet; de, der havde kendt Kallibunker, sagde, at han til gengæld så decideret FREMMEDARTET ud, dvs. havde en lang, slank krop, lange ben og hale, og store, højtplacerede øren på et moderat langt hoved med lige profil. Typen kunne minde om den nu kendte Orientaler. For at rette påudseendet og for at få nyt blodtilskud, importerede man i 1965 fra Canada et tip-tip-oldebarn af Kallibunker. Denne kat, RIO VISTA KISMET, var resultat af udkrydsninger på almindelige, hvide huskatte og brunmaskede Siamesere. Rio Vista Kismet var af en yderst overdrevent orientalsk type, og det er takket være denne kat, at de fleste nuværende europæiske Rexer er af slank type, hvorimod de amerikanske Rexer fortsat er blevet avlet frem til en ekstrem slank type.

Samtidig, nemlig i 1960, fandt en Mrs. Cox i n�rheden af en tinmine i Buckfastleigh i Devon, der gr�nser op til Cornwall, en kr�llet hankilling, som hun tog med sig hjem som k�ledyr. Hun s� regelm�ssigt en stor kr�llet hankat i minen og antog den for at v�re faderen til hendes k�led�gge. Trods flere fors�g lykkedes det ikke nogen at indfange den gamle hankat. Mrs. Cox kaldte killingen KIRLEE. Nogenlunde samtidig l�ste hun om Stirling-Webbs kr�llede katte og kontaktede ham for at fort�lle om sit fund. Stirling-Webb blev fyr og flamme og tilb�d at k�be Kirlee. Mrs. Cox skilte sig til sidst af med sit h�jtelskede dyr til stor gl�de for Rex-gruppen, der nu endelig havde f�et fat i en ny avlshan. Kirlee blev parret med flere af Champagnes Chas� d�tre, men til alles bestyrtelse og store skuffelse blev resultatet af samtlige parringer ikke-kr�llede, helt almindelige katte. For en sikkerheds skyld blev parringerne gentaget, og da resultatet forblev u�ndret, m�tte man se i �jnene, at Kirlee var af en forskellig mutation. Man navngav s� midlertidig disse katte som hhv. GEN-1 (dem fra Cornwall) og GEN-2 (dem fra Devon).
Kirlee Kirlee
Kirlee var faktisk af en v�sentlig anden f�notype (dvs. havde et andet udseende) end GEN-1 rexerne. Han s� nok ud til at v�re "fremmedartet", men hans pels var mindre kr�llet. Den st�rste forskel s�s dog p� hovedets struktur. Kirlees hoved var n�rmest alfeagtig eller troldlignende, med brede kindben, udpr�get "pinch", tydelig stop p� n�sen og store, lavt ansatte �ren. Begge typer Rex havde dog noget til f�lles: de udviste en bem�rkelsesv�rdig intelligens og en stor evne til at give og modtage �mhed.

Rexkattenes fremtid blev s� overladt til bestyrelsen af The Colourpoint and AOV (Any Other Variety, red.) Club, der var oprindelig blevet oprettet af Stirling-Webb i 1959. Klubben udarbejdede en forel�big standard for Gen-1 og Gen-2 typerne. Disse standarder blev godkendt af GCCF (Governing Council of the Cat Fancy), som besluttede, at de to gentyper ikke m�tte blandes. Desv�rre var der nogle, der anvendte f�rstegenerationskatte efter Gen-1 x Gen-2 parringer i avlen. Disse opdr�ttere fik p�lagt at v�lge den gentype til avl, hvis hybrider rent typem�ssigt svarede til standarden. Indenfor FIFe (det europ�iske Federation International F�line) er det forbudt at krydse de to gentyper.

I 1964 blev der oprettet en ny klub for Rexer, The Rex Cat Club, men da The Colourpoint and AOV Club var den, der udf�rte pionerarbejdet, �ndrede man dette navn til The Colourpoint and Rex-Coated and AOV Club. Disse to klubber har gennem �rene haft et godt samarbejde og det er p� grund af deres ih�rdighed at Rex-kattene, b�de Gen-1, der nu hedder Cornish Rex, og Gen-2 med navnet Devon Rex, i 1967 af GCCF blev anerkendt til certifikatstatus i England. FIFe fulgte med kort tid derefter.

I �rene 1950-1960 opdagede man flere Rex-mutationer. I det dav�rende �st-Berlin, i Ohio, i Oregon og i Californien, USA. Ohio-grenen udd�de ret hurtigt, Oregon-grenen gav almindeligt afkom efter fors�gskrydsninger med hhv. Cornish og Devon, og beviste derved egentlig at v�re et Gen-3. Efter yderligere fors�g viste German Rex, som �st-Berlin katten nu kaldes, s�vel som California Rexen, sig at v�re identiske med Cornish, s� disse antages at h�re til samme mutation.

De f�rste Cornish og Devon Rexer i Danmark blev importeret fra England i 1966. Det har vist sig, at et hvilket som helst pelsm�nster og farve kan "rexes", s� i dag findes der Rexer i alle t�nkelige og ut�nkelige farver og farvem�nstre, korth�rede, s�vel som lang- og semi-langh�rede (den B�hmiske Rex, Selkirk Rex, LaPerm og Ural Rex). Man har s�gar fremstillet en Rex-Abyssinier i Sydafrika. Den siamfarvede variant kaldes Si-Rex.

RACEBESKRIVELSE

For helt og holdent at v�re i stand til at p�sk�nne Rex- og Sphynxkattenes enest�ende udseende m� man f�rst og fremmest tilsides�tte sin foruddannede mening om, hvordan en kat b�r se ud! CORNISH REX er en mellemstor kat med en h�rd, muskul�s krop med lange, lige ben, der giver et h�jbenet udseende. Dens poter er sm� og ovale, halen er lang, fin og tilspidset. Hovedet er kileformet indsn�vrende til en kraftig hage; i profil en lige linie fra midten af panden til n�sespidsen. �jnene er mandelformede, af en farve matchende til pelsfarven; �rene store, h�jtplacerede og brede ved basen. Dens h�je kindben, aristokratiske profil og lange, slanke hals bidrager v�sentligt til kattens elegante "look". Pelsen, der findes i mange forskellige farvevariationer, med eller uden hvidt, er kort, tyk og plysset, uden d�kh�r og ligger i sirlige, t�tte b�lger. Knurh�r og �jenbryn krusede og af god l�ngde.

Cornish Rex er en adr�t, n�rmest atletisk kat. Den er intelligent og ideel til mennesker, der holder af livlige k�ledyr med et h�jt aktivitetsniveau. For selv om den elsker at v�re en "sk�dekat", elsker den ogs� at ligge p� ejerens skuldre. En Cornish Rex er en aktiv kat med en nysgerrig og udadrette natur. Den s�ger h�jder: Toppen af kradsetr�et, k�leskabe, bogreoler og skabe er de foretrukne opholdssteder hvorfra dom�net kan overv�ges. En Cornish Rex , men ogs� en Devon Rex, er meget kontakts�gende og kr�ver en del kropskontakt af sin ejer.

Popul�rvidenskaben, bl.a. Desmond Morris, p�st�r, at Cornish Rexkatte ikke f�lder og er hypoallergene (kun i ringe grad giver allergi). Faktum er, at de f�lder lige s� meget som andre beh�rede v�sener, der n�dvendigvis m� f�lde for at forny pelsen. Man skal i hvert fald ikke tage en hvid eller creme Cornish Rex p� sk�det lige inden man drager til gilde if�rt sin bedste, sorte fl�jskreation! Katteallergi for�rsages s�vel af kattens h�r som af dens proteinholdige spyt. N�r katte "vasker" sig, d�kkes pelsen af deres spyt, der bliver luftb�ren, n�r pelsen f�ldes.

DEVON REX

er en mellemstor kat med en h�rd, muskul�s krop med lange, slanke ben; bagbenene lidt h�jere end forbenene, som er sat p� en m�de, der giver en anelse krumning udefter. Dens poter er sm� og ovale, halen er lang, fin og tilspidset. Hovedet er kort, kileformet med udst�ende kindben og fyldte kinder. Kort snude med kraftig hage og markante knurh�rspuder. Meget kort n�se og afrundet pande, der giver indtryk af et stop. Panden buer bagtil til en flad hovedskal. Stor afstand mellem �jnene, der er store, ovale, skr�nende mod �rets ydre kant. �jenfarve klar og ren. �rene er meget store, lavt ansatte, brede ved basen, med eller uden totter. Pelsen, der findes i mange farvevarianter, er meget kort og fin, b�lget og bl�d, med eller uden d�kh�r. Knurh�r og �jenbryn krusede, helst grove og af melleml�ngde.
Engelsk Devon Rex "model 1970" Dansk Devon Rex "model 1977"
Devon Rex er en intelligent, m�lbevidst kat, der kun sj�ldent sidder stille i en vindueskarm eller vandrer hvilesl�st rund i stuen p� grund af kedsomhed. Den f�lger med i alt hvad man foretager sig og skal helst v�re med i et og alt. Mens en Cornish Rex er af blid natur med en evig trang til at behage sit menneske, kan en Devon Rex v�re meget fanden-i-voldsk. Hvor andre katte pr�ver sig frem med �n klo ad gangen, bruger den meget gerne alle 10. En Devon Rex vil altid finde ud af, hvor langt den kan g� med sine unoder - og den vil pr�ve det igen og igen. Den vil nemlig bestemme selv! Dens temperament er charmerende og meget underholdende.

Ogs� Devon Rex p�st�es ikke at f�lde og at v�re hypoallergen. Her g�lder det samme, som skrevet under "Cornish Rex".

GERMAN REXENS HISTORIE

German Rex begyndte med hankatten Munk i 1930-31 den �steuropiske by K�nigsberg. Han var s�n af en Angorakat og en Russian Blue og havde to andre kr�llede br�dre i kuldet, men disse blev tidligt kastreret. Munk spredte sine v�rdifulde gener kritiklrst blandt landsbyens sk�nne damekatte, men for sin ejer havde han helt andre v�rdier end sin kr�llede pels.

I sommeren 1951 opdagede l�gen, dr. Rose Scheuer-Karpin i en hospitalshave i Berlin-Buch en sort, kr�llet kat. Klinikpersonalet kunne fort�lle, at man faktisk havde kendte til dyret siden 1947. L�gen kaldte katten L�mmchen (tysk for lille lam). Hendes formodning om, at det m�tte dreje sig om en mutation, viste sig at v�re rigtig. Derved blev L�mmchen til den f�rste tyske avls-rexkat og stammoder til de nuv�rende German Rex.
Rose og f�rste German Rexer L�mmchen - Berlin 1947
F�rst i 1957, da hendes livsledsager Blacki I d�de, lykkedes det at f� hende parret med s�nnen Fridolin. Hun fik to kr�llede hankillinger og 2 normalpelsede hunkillinger. Det var s� beviset p� en mutation. I mellemtiden fandt man ogs� kr�llede katte i England, de senere Cornish og Devon Rexer. Dengang var man ikke klar over at disse var af forskellig genmasse. Denne uvidenhed medf�rte, at man krydsede disse katte, der igen i l�bet af f� �r resulterede i, at der ikke fandtes flere tyske Rexer. Allerede i 1968 fandtes der bare tre L�mmchen efterkommere.

Det er takket v�re familien Barensfeld (opdr�t vom Grund) i �stberlin, at denne vidunderlige og dengang sj�ldne tyske rexrace blev bevaret. De kendte dyr fra dette opdr�t er Ferdi, Roland og Silke von Grund. I begyndelsen vidste heller ikke familien Barensfeld noget om de nye rexmutationer i England, og ogs� de krydsede Devon Rex ind i racen. F�rst da man fik normalpelsede killinger fandt man ud af, at det m�tte dreje sig om forskellige kr�l-gener. Gennem �rene opbyggede de s� det tyske rexopdr�t, og p� grund af mangel p� avlsmateriale var ogs� de - ligesom opdr�ttere af de andre kr�l-racer - tvunget til udkrydsninger. Familien W�llner (opdr�t von Zeit) i datidens Vesttyskland h�rte tilf�ldigt om disse s�regne, kr�llede katte. Deres st�rste �nske var at eje en af dem. De kontaktede familien Barensfeld, men p� grund af de politiske forhold var det ikke helt nemt at udveksle katte. Det lykkedes dog i 1973, og s� kunne man p�begynde det tyske Rex-opdr�t ogs� i Vesttyskland.

I 1979 fandt man i Siegburg endnu en kr�llet hankat. Han var sort/hvid, og blev kaldt Puschkin. Familien W�llner omd�bte ham til Kater Preu , og han skulle s� berige GRX-opdr�ttet med sine gener. Men allerede efter resultatet af den f�rste parring m�tte man med forbavselse erkende, at han antagelig besad nogle helt andre kr�l-gener. Han blev straks kastreret, s� man fandt aldrig ud af hvad han egentlig var for en kr�l. Ogs� familien W�llner har en stor �re i udviklingen af German Rex-opdr�ttet. Deres bedst kendte avlshan var Dietrich von Zeit, men ogs� s�skendeparret Xerri og Xanti skrev historie ved i August 1981 at frembringe den f�rste German Si-Rex, Dianne-II. Dianne var en slank og yndig hunkat, som familien W�llner ikke agtede at komme af med. Og alligevel lykkedes det fru Gl�ck, der en dag var p� bes�g og forelskede sig i killingen, at f� den med hjem. Hun begyndte s� at opdr�tte racen (opdr�t vom Gl�cksanger).

Blandt andre, senere kendte GRX-opdr�ttere er Annelise Hackmann, en tidligere FIFe dommer og formand for 1.DEKZV. Men racen havde d�rlig gennemslagskraft overfor de andre kr�llede racer. Ogs� gennem det sidste ti�r havde GRX-opdr�ttet m�ttet bukke under, hvis det ikke var for den erfarne svejtsiske opdr�tter fru Schwarzenbach (opdr�t Frizzled Frolic), der med masser af initiativ p�tog sig at videref�re opdr�ttet.

RACEBESKRIVELSE

GERMAN REX er en mellemstor, muskul�s kat p� slanke ben af melleml�ngde. Hovedet er rundt med kraftigt udviklede kinder, store, �bne �ren. �jne af medium st�rrelse i farve passende til pelsfarven. Pelsen er silkeagtig, kort med tendens til kr�ller. Knurh�r kr�llede. Alle farver, med eller uden hvidt, er tilladte. Kropsbygningen er noget tungere end hos Cornish Rex - mere i stil med den Europ�iske Korth�rskat. German Rex-katten er et absolut venligt v�sen, der hurtigt skaber kontakt til sit menneske. Den er livlig, legesyg og intelligent. Den behersker, som andre Rexer, alle slags akrobatiske kunster, som den gentager gang p� gang til stor gl�de for omgivelserne. Temperamentet er faktisk det samme som det af en Cornish Rex. German Rex-opdr�ttet har ligget i dvale siden en gang i 70'erne. Der er nu en gruppe ivrige opdr�ttere i Tyskland, Finland, Svejts, Rusland, Holland, Sverige, og Danmark, der fors�ger at genetablere racen ved is�r at anvende Cornish Rex-katte i avlen idet de to racer er genetisk ens.

SPHYNXENS HISTORIE

H�rl�se katte har man verden rundt haft kendskab til i over 100 �r. Det f�rste fors�g p� at renavle disse katte fandt sted i 1960'erne i Canada, hvor en sort/hvid kat kaldt ELISABETH f�dte en h�rl�s killing. Fors�gsprogrammet viste sig ikke at have lykken med sig og CFA (Cat Fanciers Association), der havde tilladt fors�get, trak tilladelsen tilbage i 1971. P� det tidspunkt troede man nemlig, at Sphynxens arvemasse var beh�ftet med et letalt (d�deligt) gen. Dengang kaldte man disse katte Canadisk h�rl�s, M�nekatten, eller katten uden pels.Denne linie oph�rte med at eksistere.

Sphynxkatten af i dag nedstammer fra korth�rede huskatte. Det f�rste eksemplar dukkede op i 1975 i Wadena, Minnesota. JEZABELLE, en herrel�s korth�rskat, blev afleveret p� farmen tilh�rende Milt og Ethelyn Pearson. Kort efter f�dte hun en h�rl�s killing, der blev kaldt EPIDERMIS. �ret efter f�dte Jezabelle hunkatten DERMIS. Disse to katte blev overflyttet til Kim Mueske (stamnavn Z. STARDUST) i Tigard, Oregon, hvor Epidermis blev det vigtigste grundlag for det nuv�rende Sphynxopdr�t.

I 1978 blev 3 h�rl�se killinger samlet op i Torontos gader. Hankatten BAMBI forblev i Canada mens 2 hunner, PUNKIE og PALOMA blev sendt til Dr. Hugo Hernandez i Holland. Disse to katte blev begyndelsen til opdr�ttet af den "europ�iske" Sphynxkat.

Gennem �rene er der fortsat fundet tilf�ldige, h�rl�se katte forskellige steder i USA, Canada og Rusland. Senest blev der i Tennessee f�dt en h�rl�s killing, hvis for�ldre begge var langh�rkatte!

RACEBESKRIVELSE

SPHYNX er en mellemstor, robust og muskul�s kat med en bred brystkasse. Kroppen er rund omkring maven, som om den just havde indtaget et stort m�ltid; katten m� dog ikke synes fed. Hovedet er kileformet med blide kurver og n�je afgr�nset knurh�rspuder. Udst�ende kindben og en n�se med et udtalt stop. �jnene ovale, skr�nende mod �rets ydre kant. �rene store, ikke for h�jt- eller lavtsat. Halen er extra lang og tr�depuderne p� de lange slanke t�er er meget kraftige.

Sphynxen er - i mods�tning til almindelig opfattelse - ikke en totalt h�rl�s kat. Dens krop kan v�re d�kket af meget korte dun. �ren, snude, hale og f�dder kan v�re d�kket af bl�d, t�tpakket, meget korte h�r; nogle kun lidt, andre slet ikke. En Sphynx� skind har et rynket udseende, is�r killingerne, som ofte ser ud som om var de if�rt pyjamas, der er et par numre for store. Skindtemperaturen f�les meget varm, n�rmest som at r�re ved en varm fersken, eller vaskeskind.
Voksen Sphynx "model 1997" Den samme kat som killing
Sphynxen kr�ver ikke specialfoder eller vanskelig pleje. Den beh�ver heller ikke at if�res t�j. Den kr�ver dog hyppigt at blive badet, da den - lige som b�rn - bliver snavset af at "lege i sandkassen". Skindet skal ogs� holdes fri for den naturlige olieafsondring, som absorbedres af pelsen hos en normalpelset kat. De store �ren, der mangler h�r som filtre for st�v og skidt, skal ogs� ofte renses for at undg� opst�en af �revoks. Sphinxen har en glubende appetit og spiser mere end de fleste andre katte, antagelig p� grund af et noget h�j ere stofskifte, der er bydende n�dvendig for at holde den noget h�jere kropstemperatur. Sphynxen er ikke ubetinget en 100% indend�rskat. Har man mulighed for at tilbyde den, at den kan komme ud i en l�beg�rd, vil den i stor udstr�kning benytte "tilbudet". Men den skal selvf�lgelig have mulighed for at s�ge b�de l� og skygge. Hvis katten har en lys farve, kan man sm�re solcreme p� udsatte steder, som f.ex. �rene, idet de kan f� solskoldninger. Is koldt vejr skal man ogs� v�re opm�rksom, idet de kan hurtigt blive fork�lede. Indend�rstemperaturer, som er behagelige for mennesker, er passende for en Sphynx. Fryser den, vil den finde en varm plet under t�pper, p� fjernsynet, o.l.

Personlighed og Sphynx g�r h�nd i h�nd. De er livlige, nysgerrige, og fulde af gale streger. De er k�rlige og kontakts�gende; elsker at ligge i arm som en baby, og g�r fint sammen med andre katte og hunde.

Ogs� Sphynx p�st�es ikke at f�lde og at v�re hypoallergen. Her g�lder det samme, som skrevet under "Cornish Rex".

SELKIRK REX BESKRIVELSE

Selkirk Rexen har en n�rv�rende og aktiv personlighed med et s�dt og indtagende gemyt. En Selkirk Rex er en medium st�rrelse kat med kraftige knogler der giver katten en over-raskende v�gt og et kraftfuldt udtryk. Dens kr�ller er store, l�se og fl�jlsbl�de, og temmelig opsigtsv�kkende p� de langh�rede. Selkirker er st�rke og robuste. Denne race er utrolig t�lmodige, k�rlig og tolerant. Selkirk Rexen er hverken en kr�llet British korth�r eller magen til af de andre Rex typer!
Selkirk Rex
Hunkattene kan v�re mindre massive end hannerne men er ikke skr�belige af udseende.

Alle pelsfarver, m�nstre og farvekombinationer bliver accepteret, ogs� hvide omr�der kan v�re kombineret med hvilken som helst farve og m�nster. Den har en tilf�ldig ustruktureret pels hvilket er s�rligt synligt hos de langh�rede katte.

GENERELT G�LDENDE FOR ALLERGIKERE

K�b ikke en Cornish Rex, en Devon Rex eller en Sphynx uden at af have v�ret i kontakt med dyret i mindst et d�gn. Enkelte opdr�ttere "l�ner" gerne en kat ud for week-enden. Hvis dette ikke kan lade sig g�re, da s�rg for at f� en skriftlig aftale om, at katten kan tilbageleveres inden for 8 dage mod fuld tilbagebetaling af k�besummen.

Cornish/Devon Historie - Racebeskrivelse/Cornish - Racebeskrivelse/Devon
German Rexens Historie - Racebeskrivelse/German
Sphynxens Historie - Racebeskrivelse/Sphynx
Selkirk Rex beskrivelse
Allergikere

Siden dannet p: 0.17 sekunder 664,683 Unikke besg