Rex og Sphynx Klubben af Danmark - Nyheder: GF 2014, referat og regnskab
Navigation
Forside
Om Klubben
Medlemskab
Katteracer
Historien
Links
Opdrættere
Killingeliste
Omplacerings liste
Udstillinger
Sponsorer
Kontakt
     
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
     
GF 2014, referat og regnskab

Rex og Sphynx Klubbens ordinære generalforsamling
23. marts 2014 i Harndrup

Tilstede var 8 medlemmer:
Britt Schwartz, Christina Bøwes, Lillian Bøwes, Susanna Toldi Bugge, Irene Thiesgaard, Jakob Vedel, John Bøwes, Anne-Margrete Hansen. Ingen fuldmagter.

Pkt.: 1
Efter at formanden havde budt velkommen skulle vi have afgjort pkt. 1 på dagsordenen og enedes om at når vi var så få kunne vi klare os uden ordstyrer. Susanna Bugge (STB) stillede spørgsmål ved om lovligheden grundet den lidt kaotiske indkaldelse. Deltagerne vedtog at den udsatte GF var lovlig og rettidig indkaldt

Pktt.: 2
John Bøwes (JB) supplerer med at klubben på den kommende rexspecial i Trelleborg har fået stillet en stand gratis til rådighed af SVISS.
SB: Hvorfor har vi optaget de nye racer? Vi har fået henvendelse fra PEB folkene og omkring de andre racer har vi mærket en stigende interesse blandt medlemmerne.
Christina Bøwes (CB) roser vores postkort da hun har mærket en stor positiv respons.
Herefter blev beretningen (bilagt) godkendt. STB undlod at stemme.

Pkt.: 3
Der var lidt snak om den lille afrundingsfejl i regnskabet og STB foreslog at bruge frimærkebeholdningen mere aktivt. Vi enedes dog om at vi i fremtiden skal begrænse den fysiske post og bruge e-post hvor det er muligt. Bestyrelsen er selv klar over at WS2013 blev dyrere end budgetteret da der løb en del uforudsete omkostninger på.
Regnskabet blev herefter godkendt. STB undlod at stemme

Pkt.: 3a
Der var ikke noget budget. Glemt da det ikke fremgår af vedtægterne. Det pålægges bestyrelsen at fremkomme med en tilføjelse til vedtægterne ved næste OGF.

Pkt.: 4
Valg til bestyrelsen
– Britt Schwartz blev valgt til kasserer
– John Bøwes blev genvalgt til sekretær
– Helle Billing blev valgt som suppleant

Som revisor valgtes Annett Sau Rasmussen, Ă…rhus

Pkt.: 5
Der var fremsat to forslag omkring ændring af logo. Efter en livlig debat vedtoges det mest vidtgående forslag A. med 6 stemmer. STB og IT undlod at stemme Der blev derfor ikke stemt om forslag B.

De indkomne forslag til vedtægtændringer blev vedtaget med alle stemmer, efter at Jakob Vedel havde trukket forslag vedrørende stk. 3f
GF pålægger bestyrelsen at udsende forvarsel til næste OGF i forbindelse med udsendelse af julebrevet


Pkt.: 6
Der var en lang debat omkring kontingent og kontingentformer og følgende blev vedtaget:
– hovedmedlemmer uændret 150 kr
– familiemedlemmer stiger til 50 kr
– pensionister (nyt) 100 kr

Pkt.: 7
Under eventuelt fremlagde bestyrelsen et budget:

Indtægter:
Kontingenter 3550
Udgifter:
Hobbyudstilling 2000
Porto-Bank-Gebyrer 650
Generalforsamling 600
Felis Danica 200
udgifter i alt 3450
Overskud 100

Formanden takkede for god ro og orden.

Harndrup den 23. marts 2014

John Bøwes         
referent

 

Regnskab for 2013

INDTÆGTER
Kontingenter kr. 3.135,00
Bankrenter kr. 24,62 kr. 3.159,62
UDGIFTER FI domain plus genopret kr. 170,00
Bankgebyrer mv. kr. 330,00
Stand WW, plakat, borde kr. 1.972,00
Ă…rsgebyr webhotel kr. 153,75
Porto kr. 18,00
FD-kontingent kr. 200,00
Udgifter vedr GF plus gave kr. 1.264,00
Standleje Frederecia kr. 812,00
Bord Frederecia kr. 75,00
Reklame udgift Katteklub kr. 100,00
UdestĂĄende hos medlem kr. 212,00
Ă…rets resultat minus 2147,13
Balance PR. 31.12.13
AKTIVER
Kassebeholdning ultimo 2013 kr. 8.448,66
Renter kr. 24,62
Kasse (frimærker) kr. 150,00
kr. 8.623,28
PASSIVER
Kassebeholdning primo 2013 kr. 10.605,81
Kasse frimærker kr. 168,00
kr. 10.773,81
Ă…rets resultat minus 2147,13 kr. 8.626,68
kr. 8.626,00